Tämä on henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen tietosuojaseloste.

1. Rekisterinpitäjä
Levin Alppi 1 as. 3

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö / yhteyshenkilö
Harri Mäenpää
0400 923 381

3. Rekisterin nimi
Levin ALppi 1 as. 3 asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Voimme käyttää asiakasrekisterin tietoja Levin Alppi 1 as. 3 palvelun tuottamiseen ja kehittämiseen, asiakassuhteen hoitamiseen ja ylläpitoon sekä laskutukseen.

5. Henkilötietojen säilyttäminen
Käsittelemme henkilötietoja pääsääntöisesti niin kauan kuin se asiakassopimus, jonka hoitamiseksi tarvitsemme tietoja, on voimassa.

6. Rekisterin tietosisältö

  • Yhteystiedot (esimerkiksi nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, postiosoite)
  • Laskutustiedot
  • Asiakkaan antamat profilointitiedot ja asiakaspalautetiedot
  • Mahdollinen mainonnanestotieto

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaan oma ilmoitus (puhelimitse, internetin kautta tai muulla vastaavalla tavalla)

8. Säännönmukaiset tietojenluovutukset ja tietojen siirto
Emme luovuta tietoja Levin Alppi 1 as. 3 ulkopuolelle.

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA -elueen ulkopuolelle
Emme luovuta tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet
Suojaamme tiedot seuraavalla tavalla:

  • Suojaamme internetyhteyden (https)
  • Käytämme palomuuria
  • Rajaamme rekisteriin pääsyn henkilöihin, jotka sitä tarvitsevat

11. Tarkastus- ja korjausoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti Harri Mäenpäälle/Levin Alppi 1 as. 3.

Harri Mäenpäälle/Levin Alppi 1 as. 3 oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä Harri Mäenpäähän tiedon korjaamiseksi.

Päivitetty 11.2.2023